Samen Verder

Lotgenotencontact geprofessionaliseerd

Conferentie voor organisatoren van lotgenotencontact rondom zelfdoding
Vrijdag 2 juli 2021, Congrescentrum Drakenburg Baarn

Conferentie “Samen Verder”

Lotgenotengroepen dragen bij aan herstel, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Er zijn veel overeenkomsten maar ook grote verschillen te zien in de opzet en de doelgroepen voor gespreksgroepen rondom zelfdoding. Met deze conferentie bieden we een groep organisatoren van lotgenotengroepen een gelegenheid om kennis uit te wisselen en van elkaars ervaringen te leren.

Drakenburg
Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn

We treffen elkaar op vrijdag 2 juli in Baarn bij conferentiecentrum Drakenburg. Na een woord van welkom en presentaties van Sebnem Cim (Arkin preventie Volwassenen) en Wim Venhuis (Zelfregietool.nl), genieten we van een lunch. Aansluitend gaan we onder leiding van dagvoorzitter Marian van Vliet (Stichting Zorg & Zelfdoding) aan de slag met de kennisuitwisseling rondom 3 thema’s. Zie het programma.

Een conferentie in coronatijd?

Inderdaad. We kiezen bewust voor een fysieke bijeenkomst omdat we met de deelnemers de basis voor een lerend netwerk willen vormen. Naar onze ervaring doet een online bijeenkomst afbreuk aan de manier waarop mensen met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard houden we rekening met de geldende corona-richtlijnen. De consequentie hiervan is helaas wel dat we slechts plek hebben voor 25 deelnemers, welke in eerste instantie door de organisatie uitgenodigd worden. Bij aanvullende vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

De organisatoren

Stichting Aurora

Stichting Aurora verbindt de ervaringskennis van personen en organisaties die betrokken zijn bij zelfdodingspreventie en/of de hulpverlening rond suïcidaliteit. Zij richt zich daarbij zoveel mogelijk op de direct betrokkenen: nabestaanden, naasten en mensen die zelf suïcidale gedachten en gevoelens kennen of gekend hebben. Dit doet Aurora door het stimuleren van onderlinge ondersteuning en het signaleren en zo nodig helpen ontwikkelen van mogelijkheden voor adequate hulpverlening.
Ons kennisnetwerk legt uitdrukkelijk de nadruk op het bieden van (hernieuwd) levensperspectief.

Suïcide Preventie Centrum

Het Suïcide Preventie Centrum organiseert lotgenotencontact op het gebied van suïcidaliteit. De medewerkers van het centrum vinden het erg belangrijk om verbinding te leggen met al bestaande en/of startende initiatieven op het gebied van naasten en nabestaanden. Zij zoeken naar mogelijkheden om samen op te trekken en/of kennis uit te wisselen. De conferentie kan hierin een belangrijke rol spelen.

Dat samenwerking belangrijk is voor de ontwikkeling van lotgenotencontact mag duidelijk zijn, alleen samen kunnen we ons sterk maken. Dat het ook mogelijk is, samenwerken zonder het verliezen van eigen identiteit, blijkt wel uit de samenwerking van het Suïcide Preventie Centrum en Stichting Aurora.