Samen Verder

Lotgenotencontact geprofessionaliseerd

Conferentie voor organisatoren van lotgenotencontact rondom zelfdoding
Vrijdag 2 juli 2021, Congrescentrum Drakenburg Baarn

Programma

Het doel van de conferentie “Samen Verder” is het onderling delen van kennis en ervaring. Hierbij richten we ons vooral op kennis in praktische zin, welke direct waardevol kan zijn voor de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Dagvoorzitter Marian van Vliet van stichting Zorg & Zelfdoding leidde de eerste bijeenkomst in goede banen en twee inspirerende sprekers toonden met praktijkvoorbeelden aan hoe lotgenotencontact daadwerkelijk geprofessionaliseerd kan worden.

Dagindeling 2 juli 2021

11:00     Inloop & Koffie


11:45     Woord van welkom door de organisatoren met dagvoorzitter Marian van Vliet


12:00     Presentatie Sebnem Cim: de “Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding” als een door de overheid erkende interventie


12:30     Presentatie Wim Venhuis: het bouwen van een dekkend netwerk rondom lotgenotencontact


13:00     Lunchbuffet*


14:00     Kennisuitwisseling thema #1: Een financiële bijdrage van de deelnemers zorgt onder de streep voor meer betrokkenheid en een betere dienstverlening.


14:20     Kennisuitwisseling thema #2: Zelfs na een uitgebreid kennismakingsgesprek kan blijken dat iemand schadelijk is voor de veiligheid van de groep.


14:40     Kennisuitwisseling thema #3: Er zou een kwaliteitsstandaard moeten zijn voor lotgenotencontact rondom zelfdoding.


15:00     Deelsessie thema’s #1, #2 en #3


15:45     Afsluiting, napraten & Koffie


16:30     Einde

* Conferentiecentrum Drakenburg houdt bij het aanbieden van de lunch uiteraard rekening met de geldende corona-maatregelen.

Sprekers

Marian van Vliet (dagvoorzitter)

Bestuurslid Stichting Zorg & Zelfdoding

Marian verloor op 17 jarige leeftijd haar vader door zelfdoding. Dit verlies en nog een groot verlies, later in haar leven, zijn van invloed geweest op zowel haar professionele loopbaan als haar persoonlijke ontwikkeling. Zij heeft meerdere opleidingen gevolgd waaronder de 2 jarige post-HBO opleiding “Omgaan met Verlies” en de opleiding groepsdynamica van RINO.
Ruim 25 jaar is Marian inmiddels werkzaam als verpleegkundige binnen verschillende organisaties en werkvelden in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is zij sinds 2015 bestuurslid van stichting Zorg en Zelfdoding waar zij elke maand de nabestaandengroep begeleid en zich inzet voor verbeteringen op het gebied van suïcidepreventie en nazorg voor nabestaanden.

Marian is de dagvoorzitter van de conferentie “Samen Verder”.
Onder haar vakkundige begeleiding gaan we interactief aan de slag met de drie stellingen en zullen we in de deelsessie zoals vermeld in het programma kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen. Aan het einde van de middag kunnen we dan met nieuwe inspiratie en inzichten “Samen Verder” bouwen aan professioneel lotgenotencontact.

Sebnem Cim

Projectleider Preventieprogramma Familie & naasten en Suïcidepreventie Arkin

Sebnem is werkzaam bij de afdeling Preventie Volwassen van Arkin. Zij heeft in 2010 een gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding ontwikkeld en sindsdien begeleid zij samen met een collega en ervaringsdeskundige de maandelijkse bijeenkomsten.
Nabestaanden na zelfdoding blijven vaak achter met onbeantwoorde vragen en een wirwar aan emoties. In onze gespreksgroep vinden deelnemers erkenning en herkenning bij elkaar. Als begeleiders bieden we informatie en handvatten waarmee deelnemers tot nieuwe inzichten kunnen komen. Het geeft voldoening nabestaanden te kunnen steunen in hun rouwproces en te zien hoe ze hun veerkracht kunnen hervinden om het verlies te dragen en betekenis te geven aan hun leven.
In 2020 is de gespreksgroep als interventie erkend door het Centrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM).

Presentatie 12:00 uur – De “Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding” als een door de overheid erkende interventie
In de presentatie zal worden toegelicht hoe de gespreksgroep is opgezet en wat het proces is geweest van aanvraag tot erkenning.

Wim Venhuis

Adviseur zelfhulp en zelfregie, Zelfregietool.nl

Wim studeerde in 1981 geneeskunde, kreeg onverwacht een diagnose waarmee hij niet wist om te gaan en dat leidde tot een suïcidepoging. 
Als hij toen op tijd lotgenoten had kunnen vinden, dan was zijn leven misschien anders gelopen.
Sinds 1990 is Wim in contact gekomen met lotgenoten en heeft ervaren hoeveel het contact en de ervaring kan betekenen voor het grip krijgen op je eigen leven. Het heeft hem inzicht en zelfregie opgeleverd en aangezet om zelf groepen op te starten in Eindhoven.

Sindsdien is zijn leven fundamenteel veranderd en in balans gekomen.
Hij trouwt met Marjon en samen krijgen ze drie prachtige kinderen. Daarnaast leidt hij een communicatieadviesbureau In Eindhoven dat ondertussen is verkocht om zich volledig te wijden aan het beter benutten van lotgenotengroepen. Het wordt een missie om dat wat hem zelf zoveel heeft geholpen uit te breiden, te versterken en te verspreiden over Nederland.
Eerst tien jaar in Zuidoost-Brabant en in de afgelopen drie jaar is in Zuid-Limburg een netwerk opgebouwd van bijna 200 verschillende groepen met de aanpak Zelfregietool.nl. En in november 2020 is in de Tweede kamer een motie aangenomen voor een onderzoek naar een andere structuur voor groepsgewijs lotgenotencontact.

“Niemand zou meer onnodig uit het leven uit het leven mogen stappen. Wat de aanleiding ook mag zijn, praat eerst met lotgenoten. Daar vind je altijd begrip, steun en nieuwe oplossingen!”

Presentatie 12:30 uur – Het bouwen van een dekkend netwerk rondom lotgenotencontact
Hoe kunnen we lotgenotencontact beter organiseren zodat het voor iedereen dichtbij en gemakkelijk bereikbaar wordt? Dat het vanzelfsprekend wordt om gebruik te maken van ervaringskennis wanneer je positief wilt werken aan je eigen gezondheid.
Aan de hand van de huidige situatie en voorbeelden uit Nederland en in vergelijking met hoe het buiten onze landsgrenzen is geregeld. Hoe met name Duitsland al dertig jaar ervaring heeft met het organiseren van groepsgewijs lotgenotencontact.
Tijd om kritisch te kijken naar ons eigen model!